Zapojte sa do šírenia vedeckých poznatkov na Slovensku!

Vedci, výskumníci, inovátori...

Európska noc vedy je výnimočnou príležitosťou na oslavu práce vedkýň a vedcov a prispieva k posilneniu vzťahov medzi vedeckou komunitou a verejnosťou. Táto interakcia môže viesť k novým myšlienkam a spoluprácam, ktoré následne ovplyvnia smerovanie celej spoločnosti.

Ponúkame Vám platformu, kde môžete zdieľať svoje poznatky, inovácie a vášeň pre vedu a výskum so širokým spektrom ľudí. Zároveň máte možnosť motivovať mladých ľudí k záujmu o kariéru vo vedeckej sfére.

Účasť na Európskej noci vedy je bezplatná.

Možnosti ako sa zapojiť:

Účasť na Európskej noci vedy

Staňte sa priamou súčasťou podujatia v niektorej z festivalových lokalít a prezentujte svoju prácu prostredníctvom prednášky, alebo vedeckého stánku.

Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca

Zapojte sa do aktivity a prezentujte študentom svoju prácu a vášeň pre vedu priamo na školách. Pomôžte zvýšiť záujem o vedu medzi mladou generáciou !

Aktívna účasť na Európskej noci vedy

Každoročne v rámci Európskej noci vedy, ponúkame vedcom, výskumníkom a inovátorom prezentačný priestor.
Forma, ktorú si vyberiete je iba na Vás.

Vedecký stánok

Vedecké stánky sú určené na prezentáciu práce vedcov, výskumníkov a inovátorov.

Registrácia bude sprístupnená v priebehu júna 2024. Prostredníctvom prihlasovacieho formulára budete môcť prihlásiť svoj vedecký stánok, rovnako v ňom nájdete podrobnosti ako napríklad veľkosť stánku, počet stoličiek a pod.

Prednáška

Prednáška je skvelým spôsobom, ako zasiahnuť široké publikum a motivovať poslucháčov k záujmu o vedu a výskum.

Registrácia bude sprístupnená v priebehu júna 2024.