Staňte sa partnerom

Chcete sa stať partnerom? Radi sa s Vami stretneme a predstavíme Vám konkrétne možnosti spolupráce a ďalšie detaily.

Prečo by ste sa mali stať naším partnerom?

Výrazný dosah

Vaša spoločnosť bude v centre pozornosti počas celej udalosti, s možnosťou vystúpenia, prezentácie a interakcie s publikom.

Budujte Vzťahy

Sponzorstvo vám otvorí dvere k prezentácii svojej spoločnosti a interakcii s významnými osobnosťami v oblasti vedy, technológií a podnikania.

Online a Off-line Propagácia

Získate výraznú online aj off-line propagáciu prostredníctvom našej webovej stránky, sociálnych sietí, médií, kampaní a ďalších propagačných kanálov.

Viac informácií pre partnerov

PREHLÁSENIE

Organizácia SOVVA, o.z., so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 37929551, je jediným dodávateľom predmetnej služby na uvedené podujatie a ponúka najnižšiu cenu.

V prípade záujmu máme k dispozícii partnerské balíčky.

Projekt financovaný


Generálny partner


Partneri

Technologický partner

Mediálni partneri


Projekt podporujú

Odborní partneri


Podujatie pod záštitou