Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Občianske združenie SOVVA bolo založené v roku 2007 s cieľom podporovať výskumné a inovačné aktivity na Slovensku, prepájať akademickú a priemyselnú sféru a budovať porozumenie medzi vedou a širokou verejnosťou, a to prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na popularizáciu vedy. Aj preto sme hrdí, že od roku 2007 organizujeme najväčšie slovenské podujatie v tejto oblasti.

Euractiv

EURACTIV Slovensko je spravodajský portál o dianí v Európskej únii a jeho slovenskom kontexte. Pravidelne publikuje články, rozhovory, analýzy a podcasty z rozličných oblastí európskej politiky a ich slovenských súvislostí. Spolupracuje s EURACTIV Media Network, sieťou spravodajských portálov, ktorá pôsobí v 13 krajinách EÚ.

Centrum vedecko-technických informácií
SR (CVTI SR)

CVTI SR je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.

Slovenská akadémia vied (SAV)

SAV je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied.