Jedinečný formát prepájajúci školy a vedcov po celom Slovensku!

Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca

Veda nie je iba o teoretických poznatkoch v učebniciach, ale aj o dynamickom procese objavovania. Pre študentov je častokrát abstraktné učivo ťažko pochopiteľné a nevedia si prácu vedcov predstaviť.

Výskumníci odprezentujte študentom váš reálny výskum a poskytnite im skutočný pohľad na to, ako je možné prepojiť teoretické poznatky s každodenným životom alebo globálnymi výzvami. Vaše príbehy, motivácia a úspechy môžu byť kľúčom k inšpirácii a formovaniu budúcich vedeckých lídrov.

 

Aktivita je pre vedcov aj školy bezplatná!

Komu je formát určený?

Formát Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca, prináša svet vedy priamo do tried a umožňuje študentom osobné stretnutie s úspešnými výskumníkmi a výskumníčkami, ktorí sa dokážu podeliť so svojim odborným poznaním a vášňou pre vedecký výskum.

Kedy sa registrovať?

Registráciu spustíme čoskoro.
Prihlasovanie pre vedcov je otvorené od 1. júna 2024.
Prezentácie na školách je možné realizovať do 31. novembra 2024.

ZAPOJTE SA!

Prečo je tento projekt dôležitý?

Motivácia študentov

Prítomnosť a prezentácia vedcov a výskumníkov na školách môže žiakov a študentov inšpirovať k záujmu o vedu a inovácie. Môže to byť prvý krok k objaveniu ich vlastných vášní a talentov v tejto oblasti.

Zdôraznenie aktuálnych tém

Každodenný príjem veľkého množstva informácií môže byť pre študentov náročný. Účasť na aktivite dokáže študentom pomôcť rozvíjať kritické myslenie a získať overené informáciami priamo 'z prvej ruky'. Aktivita výrazne posilní ich schopnosť efektívne analyzovať a interpretovať informácie.

Podpora dôvery vo vedu

Prezentácie na školách môžu prispieť k zvýšeniu dôveryhodnosti vo vedu a výskum. Pomôžete otvoriť priestor na transparentnú komunikáciu o tom, ako práca vedcov môže prispieť k riešeniu globálnych problémov.

Rozvoj komunikačných zručností

Komunikácia s mladými ľuďmi vyžaduje schopnosť vysvetliť komplexné myšlienky jednoduchým a prístupným spôsobom.
Študenti sa zase naučia formulovať svoje otázky na rôznorodé témy.

Školy

Doplňte klasické teoretické vyučovanie o zážitkovú formu vzdelávania. Študenti majú jedinečnú príležitosť spoznať kariéru úspešných vedcov, objaviť fascinujúci svet výskumu a inovácií na Slovensku, riešiť globálne výzvy a spoznať prepojenie slovenskej a zahraničnej vedy.

Ak poznáte úspešného absolventa vašej školy alebo túžite spoznať iného výskumníka pôsobiaceho v oblasti vedy a inovácií, napíšte nám a my prednášku sprostredkujeme.

Nezáleží na tom, či máte kontakt na niekoho konkrétneho. Ak prejavíte záujem, my vám pomôžeme sprostredkovať návštevu vedca alebo vedkyne na vašej škole.

Priebeh aktivity a prihlásenie (školy)

Napíšte nám email

V prípade záujmu alebo akékoľvek otázok nás kontaktujte na nocvedy@sovva.sk s predmetom: "Záujem o vzdelávaciu aktivitu".

Kontakt s koordinátorom aktivity

Po obdržaní Vášho e-mailu Vás budeme kontaktovať a následne Vám pomôžeme sprostredkovať návštevu vedca alebo vedkyne na vašej škole.

Vedkyne a vedci

Prezentácia vašich výskumných aktivít, vedeckej cesty či iného smerovania dokáže pozitívne vplývať na zmýšľanie študentov a prispieť k inšpirácii budúcich generácií vedcov. 

Táto iniciatíva môže otvoriť nové obzory pre študentov a pomôcť im pochopiť, že z lavíc školy sa dá dosiahnuť špičková vedecká kariéra.

Prednáška? Workshop? Skupinová aktivita? ...výber necháme na Vás!

Priebeh aktivity a prihlásenie (vedkyne a vedci)

Zaregistrujte sa

Vyplňte jednoduchý online formulár.

Vyberte si Tému

Popíšte oblasť vášho výskumu alebo inú tému, ktorú by ste chceli prezentovať. Rovnako zvoľte aj formát (prednášky, workshopy alebo experimenty), ktoré by mohli obohatiť vzdelávací proces a ktoré by ste radi realizovali na školách.

Potvrdenie prihlášky

Po vyplnení formulára obdržíte e-mail s informáciami o ďalšom postupe. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 

Dohodnutie termínu

Spracovanie prihlášky Vás budeme kontaktovať kvôli dohodnutiu termínu prezentácie a ohľadom ďalších organizačných záležitostí.

Prihlasovanie vedcov a vedkýň prebieha od 1. júna 2024.
Prezentácie na školách je možné realizovať do konca novembra.