Vyjadrite sa prostredníctvom umenia na témy spojené s vedou!

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž je určená pre žiakov a študentov, ktorí majú záujem o prieskum vedy cez prizmu umenia.

Súťaž bude spustená na začiatku septembra.

Súťažné kategórie

1. Žiaci prvého stupňa základných škôl:
Začnite s témami, ktoré sú blízke vašej každodennej skúsenosti. Ako vidíte vedu okolo seba?

2. Žiaci druhého stupňa základných škôl:
Pustite sa do hlbín vašich obľúbených vedeckých tém. Aký vedecký jav by ste chceli pretaviť do vizuálneho umeleckého diela?

3. Študenti stredných škôl:
Zamyslite sa nad tým, ako vedu môžete interpretovať a zobraziť vo viac zložitých alebo abstraktných formách.

Viac informácií o súťaži nájdete na tejto stránke už v septembri.