Zapojte sa do aktivít Európskej noci vedy a prispejte k šíreniu vedeckých informácií mladými ľuďmi.

Školy

Veda má ohromný vplyv na náš svet a každodenný život, je kľúčom k riešeniu mnohých závažných problémov našej spoločnosti, od klimatických zmien až po zdravie jednotlivcov.

Aby sme tieto problémy mohli riešiť, musíme vychovať generáciu ľudí, ktorí budú mať pre výskum a inovácie pochopenie a vášeň. 

Účasť na Európskej noci vedy je bezplatná.

Možnosti ako sa zapojiť:

Účasť na Európskej noci vedy

Staňte sa priamou súčasťou podujatia v niektorej z festivalových lokalít a užite si spolu so svojou triedou množstvo prednášok, experimentov, workshopov...

Aktivity na školách

Zapojte sa do niektorej zo sprievodných aktivít Európskej noci vedy a ukážte žiakom a študentom, že z lavíc školy sa dá dosiahnuť špičková vedecká kariéra.

Súťaže

Každoročne pre školy pripravujeme viaceré súťaže. Zapojte sa do niektorej zo súťaží a hrajte o vecné ceny.

Aktívna účasť na Európskej noci vedy


Účasť na podujatí je vo všetkých festivalových lokalitách bezplatná.
Z kapacitných dôvodov je potrebná registrácia na vybrané prednášky.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa festivalu s väčšou skupinou žiakov, chceli by sme Vás rovnako požiadať o vyplnenie registračného formulára. Registrácia bude mať iba informatívny charakter a bude slúžiť pre organizačné potreby.

Prednášky, na ktoré je potrebná registrácia budú označené a registrácia bude spustená v priebehu júla 2024, taktiež aj registrácia na podujatie.