Napíš niečo o sebe, čo bude možné použiť na úvod článku – stačí všeobecne, ak nechceš nemusíš zachádzať do podrobností :

Volám sa Michaela a ľudia, čo ma poznajú, by ma opísali ako človeka, ktorý je ochotný pomôcť kedykoľvek a urobiť tento svet lepším miestom. Som študentkou medicínskych a farmaceutickým biotechnológií a odjakživa ma zaujímala veda a inovácie. Momentálne som aj stážistkou na oddelení neurovied Biomedicínskeho centra SAV, kde sa náš tím venuje primárne  výskumu vývinu mozgu. Okrem mojej vášne pre vedu, rada športujem, učím sa nové jazyky, turistikujem či napríklad aj dobrovoľničím a venujem sa sebarozvoju. 


 1. Ako si sa dozvedel/la o Európskej noci výskumníkov?

O Európskej noci výskumníkov viem už od základnej školy, kedy sme sa v rámci školy chodili pozrieť na rôzne vynálezy či vedecké pokusy. Vtedy som bola rada, že sa nemusím zúčastniť vyučovania, no neskôr som pochopila, že aj účasťou na takýchto podujatiach som sa priblížila k vede. 


 1. Aká bola tvoja motivácia dobrovoľne pomáhať na ENV?

Moja motivácia stať sa dobrovoľníčkou na Európskej noci výskumníkov pramenila z kombinácie faktorov. Ako milovníčka vedy a inovácií, som chcela aj takouto formou prispieť k podpore vedeckých poznatkov a objavov. Dobrovoľníctvo na tomto podujatí mi umožnilo byť súčasťou iniciatívy, ktorá premosťuje priepasť medzi výskumníkmi a širokou verejnosťou a robí vedu dostupnejšou a pútavejšou. To je podľa mňa dôležité, pretože nikdy neviete komu tým otvoríte oči či nadviažete dôležité kontakty alebo partnerstvá.


 1. Zapájaš sa ako dobrovoľník/čka aj do iných aktivít?

Áno, aktívne sa zapájam do niekoľkých ďalších dobrovoľníckych aktivít. Dobrovoľníctvo bolo vždy dôležitou súčasťou môjho života. Dobrovoľníctvo ma posúva vpred, vďaka čomu aj osobnostne rastiem. S dobrovoľníctvom som začala na strednej škole, kedy som doučovala deti či pôsobila ako dobrovoľníčka na pediatrickom oddelení v miestnej nemocnici. Neskôr som si obľúbila aj dobrovoľníctvo na rôznych podujatiach, organizácií školských aktivít, mentoring študentov či ochranu životného prostredia.


 1. Aké boli tvoje očakávania od dobrovoľníctva na ENV? Splnili sa?

Ak by som mala úprimne povedať, či som mala nejaké očakávania, tak skôr nie. Som človek, ktorý sa rád radšej nechá prekvapiť. Ale ak by som ich mala, tak môžem len s potešením povedať, že by sa nielen naplnili, ale aj prekonali. Vidieť rôznorodé publikum, ktoré zdieľa vášeň pre vedu a výskum bolo veľmi potešujúce. Z množstva rozhovorov počas robenia dotazníkov s účastníkmi bol vidieť ich úprimný záujem pre vedu. Dobrovoľníctvo na tomto podujatí mi ponúklo nahliadnuť do zákulisia organizácie či koordinácie podujatia ako je aj ENV. Taktiež som tu stretla podobne zmýšľajúcich ľudí a nadviazala nové kontakty.


 1. Ako hodnotíš priebeh ENV a svoju participáciu na nej?

Myslím si, že ako dobrovoľnícky tím sme boli veľmi dobre zohratí. Každý mal zadanú svoju úlohu počas rôznych časových intervalov. Podujatie prebehlo veľmi hladko aj napriek vysokej účasti návštevníkov. Dúfam, že hladký priebeh bol aj vďaka našej dobrovoľníckej participácii.


 1. Aké boli tvoje úlohy/úloha na ENV?

Moje úlohy sa postupne menili počas celého dňa. Na úvod som dostala za úlohu starostlivosť o inštaláciu, ktorá prepájala vodu s umelou inteligenciou, keďže to bolo hlavnou témou tohtoročnej Noci Výskumníkov. Vyskúšala som si aj robenie dotazníkov s uchádzačmi či neskôr som participovala aj v Infostánku podujatia. Tu nám neustále prebiehala súťaž o rôzne knihy či účastnícke tričká, o ktoré bol najväčší záujem. Infostánok bol hlavný bod, kde chodili rôzni hostia či vedci kvôli instrukciám či usmerneniam, aby sme im my mohli zodpovedať na otázky ohľadom organizácie. 


 1. Čo si sa pri svojej dobrovoľníckej činnosti naučil/la?

Dobrovoľníctvo na Európskej noci výskumníkov bola neuveriteľne obohacujúca skúsenosť a počas môjho pôsobenia som sa tam veľa naučila. Dobrovoľníctvo na takomto podujatí u mňa posilnilo dôležitosť tímovej práce, praktické skúsenosti s organizovaním a realizáciou podujatia či riešenie problémov za pochodu. Pri tímovej práci je takisto dôležitá aj efektívna komunikácia či už medzi sebou ale aj s vedcami a návštevníkmi podujatia. Keďže som mala príležitosť komunikovať so širokým spektrom ľudí, tak mi to určite pomohlo v zlepšení mojich komunikačných schopností až po aktívne počúvanie.


 1. Ako hodnotíš komunikáciu zo strany organizátorov ENV?

Komunikácia zo strany organizátorov hodnotím veľmi dobre. Všetky potrebné informácie sme sa dozvedeli včas a boli zrozumiteľne odkomunikované. Do prihlášky sme uviedli všetky potrebné informácie a ak nastal problém predtým alebo aj počas podujatia, komunikovali sme či už telefonicky alebo správami. Myslím si, že každí z nás vedel, čo ma v danom momente robiť a to vďaka vopr


 1. Aké sú tvoje najlepšie spomienky z ENV?

Určite si spomeniem na iskričky v očiach mladých študentov pri interakcii s vedcami, vášnivé diskusie a „aha“ momenty (ja som si tu napríklad po prvýkrat v živote vyskúšala virtuálnu realitu). Pri vyplňovaní dotazníkov bola potešujúca aj pozitívna spätná väzba od návštevníkov. Je fajn, keď počujete, že to ľudí zaujíma a tešia sa aj na nasledujúce ročníky podujatia. Na záver, to bol určite pocit úspechu na konci noci, keď sme oslavovali úspešné ukončenie podujatia.


 1. Ako z tvojho pohľadu vnímaš projekt ENV a jeho ciele a realizáciu?

Z môjho pohľadu tento projekt zohráva kľúčovú úlohu pri podpore vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku. V prvom rade je chvályhodný cieľ projektu- spojiť výskumníkov, univerzity, firmy a širokú verejnosť. Interaktívna forma podujatia, kde sa snažia výskumníci hrou či inými zaujímavými aktivitami prezentovať a popularizovať svoju prácu podnecuje aj mladé nádejné talenty v záujme o vedu či k zvedavosti. 


 1. Zvažuješ v budúcnosti opäť pomôcť pri zabezpečení ENV?

Ja som srdcom veľký cestovateľ. Či už je to v rámci štúdia alebo vo voľnom čase, som ten typ, ktorý dlho nezostáva na jednom mieste. Ale ak by sa mi podarilo byť opäť na Slovensku, tak určite rada pomôžem bez akéhokoľvek zaváhania s realizáciou aj na budúci rok. 


 1. Ako vnímalo tvoje zapojenie sa do dobrovoľníctva na ENV tvoje okolie?

Mám okolo seba skvelých ľudí, či už v škole, v práci a hlavne v rodine. A preto sa aj moje zapojenie do dobrovoľníctva na Európskej noci výskumníkov stretlo s pozitívnou a podporujúcou odozvou ľudí v mojom okolí. Aj oni ma určite inšpirujú v dobrovoľníckej činnosti a oceňujú, že aj vo svojom voľnom čase dokážem obetovať svoje úsilie a čas aj pri organizácií takýchto podujatí.


 1. Komu by si odporučila, aby sa tiež zapojil do dobrovoľníctva na ENV?

Každému, kto má vášeň pre vedu, výskum a angažovanosť v komunite. Toto podujatie ponúka jedinečnú príležitosť ako prepojiť vedcov či inovátorov so širokou verejnosťou a podnietiť vášeň k učeniu. Ak ste študentom, mladým profesionálom alebo aj pracujúci človek rôznych vekových kategórií, baví Vás dobrovoľníctvo či organizácia podujatí, ste komunikatívni a zvedaví človek, tak táto príležitosť je určité pre Vás. 


 1. Čo by si odkázal/odkázala záujemcom o dobrovoľníctvo na ENV pre budúci ročník?

Určite sa neváhajte zapojiť! Zo dňa si odnesiete kopec zážitkov, vedomostí, pozitívnej energie či pocity naplnenia. Stretnete kopec skvelých ľudí a budete na tento deň ešte dlho spomínať. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *