Sprievodné podujatia prebiehajú pred, po ale aj počas samotného festivalu vedy.

Nadchádzajúce sprievodné podujatia:

19.6.2024

Večer zVEDAvých
NERD NITE

22.5.2024

Večer zVEDAvých
NERD NITE

24.4.2024

Večer zVEDAvých
NERD NITE

27.3.2024

Vedecká kaviareň

Pripravované sprievodné podujatia...